Impressum

Hnutí Grálu v České republice

E-mail: kontakt@hnutigralu.cz
Internet: www.hnutigralu.cz

Právní subjekt

Nadace Hnutí Grálu v České republice
Nováčkova 26, 614 00 Brno IČO: 44992386
č. ú.: 134 538 93 19/0800, Česká spořitelna, a.s.
Zápis do nadačního rejstříku dne 11. listopadu 1998, Krajský soud v Brně, oddíl N, vložka 21
Tel./Fax: +420 545 213 964
E-mail: kontakt@hnutigralu.cz
Internet: www.hnutigralu.cz

Konto pro peněžní dary

Banka: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 134 538 93 19/0800

Vyloučení zodpovědnosti

Tato webová stránka byla vytvořena s největší pečlivostí. Mylné údaje nelze však se vší jistotou vyloučit. Prosíme o pochopení, že takovéto omyly musejí zůstat vyhrazeny.

Externí odkazy

Tato stránka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za obsah převzít záruku. Za obsah webových stránek, na které naleznete na stránkách Hnutí Grálu odkaz, zodpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo uživatel stránek. Odkazované stránky byly v okamžiku vytvoření odkazu přezkoumány se zřetelem na možné porušování práva. Žádný obsah odporující zákonům nebyl v okamžiku vytvoření odkazu nalezen. Permanentní obsahová kontrola stránek, na které se odkazuje, není možná bez signálů o porušování práva. Pokud by takové porušení vyšlo najevo, příslušné odkazy okamžitě odstraníme.